Bioenergiaggregat

Siljan Schakt

Vi har utrustat två grävmaskiner med ackumulerande skördaraggregat av typ Bräcke C16. Med aggregaten kan vi utföra avverkning av vägkanter, igenväxta skogsvägar, kraftledningar, andra ledningsgator, dikeskanter på åkrar med mera. Aggregaten passar till alla förekommande bioenergiavverkningar inkluderande även slutavverkning av klena bestånd. Aggregaten är högeffektiva och videon nedan demonstrerar aggregatets sinnrika design och höga kapacitet.

Kontakta oss för mer information!