Mätning

Siljan Schakt

Med hjälp av totalstation1 och/eller GPS2 kan vi göra utförliga och exakta mätningar för alla på marknaden förekommande mätuppdrag som till exempel utsättning och inmätning av hus, väg, VA, järnväg och mark samt inmätning och beräkning av terrängmodeller.

En terrängmodell är en inmätt digital modell av marken som används till att ta fram höjdkurvor och för att beräkna volymer och ytor. Det är också ett vanligt förekommande projekteringsunderlag.

 

Mätning
Mätning

Vi kan göra utförliga och exakta mätningar för alla på marknaden förekommande mätuppdrag.

Biotopvård innebär att man åtgärdar skadorna av de ingrepp som människan under många år gjort i framförallt rinnande vattendrag. Exempel på sådana ingrepp är utdikning, reglering av vatten, flottledsrensning, kanalisering och vägbyggen.

Tidigare har man gjort försök med att sätta ut odlad fisk för att återställa balansen, men det är åtgärder som endast gett resultat på kort sikt. Därför förordar modern fiskevård idag att man använder sig av biotopvård för att förbättra miljön för växter och djur.

Möjlighet till inmätning

Möjlighet till inmätning och uppritning av kartor finns, till exempel inmätning av VA-ledning, elinmätningar, leder, rågångar med mera. Vi har även tillgång till maskinstyrning via GPS, det vill säga att ersätta utsättningen med en datormodell av den färdiga ytan och gräva efter den med hjälp av en GPS-mottagare på maskinen.

Maskinisten får då information om var skopan är i sida och höjd i förhållande till den färdiga ytan och resultatet blir väldigt bra.Vi utför även diverse projekteringar och projekteringsunderlag.

man-reparation-making-el-projekt

Kontakta oss för mer information!