Bild_25.jpg

Partnering - lagarbete och gemensamt mål

När man i förtroende via partnering kan utföra och reglera olika arbeten baserat på öppenhet, genomsyn samt fastställda prislistor och entreprenörarvoden uppstår ett förtjänstfullt samarbete där både beställare och entreprenör drar åt samma håll. Med lagarbete och gemensamma mål för ögonen åstadkommer man en kreativ samverkan, förbättrad kvalitet, kortare projekttider, tryggare byggprocess, arbetsglädje och en bättre totalekonomi.

Vår uppfattning om ersättning för utfört arbete är att priset skall vara rätt. Vi vill att beställaren enbart ska betala vad det verkligen kostar medan vi som entreprenör får en ersättning för det arbete vi utför – varken mer eller mindre.