Våra tjänster

Alla våra tjänster

Bioenergiaggregat

Vi har utrustat två grävmaskiner med ackumulerande skördaraggregat av typ Bräcke C16.

Biotopvård

Vi har ett arbetslag som är specialiserat på biotopvårdsarbeten i vattendrag.

Grundarbeten

Vi utför alla typer av grundarbeten inför byggnationer.

Grus, matjord och transport

Vi har ett eget grustag norr om Orsa där vi krossar själva till bästa kvalitet.

Enskilda avlopp

Många hushåll i glesbygder har idag direkt utlopp till recipienten utan rening

Kranarbete

Vi har en Palfingerkran med en räckvidd på 23 meter.

Mätning

Med hjälp av totalstation1 och/eller GPS2 kan vi göra utförliga och exakta mätningar

Prydnadssten och läggning

Vi erbjuder de flesta vanligt förekommande prydnadsmaterial och stenläggningar för gator och andra ytor.

Rivning och återvinning

Vi har stor erfarenhet av rivning

Snöröjning

Vi erbjuder under vintersäsongen 2021-2022 snöröjning för dig som har stuga i Grönklitt i Orsa.

Sprängningsarbeten

Vi utför sprängningsarbeten med hydraulisk borrvagn för bästa resultat.

Tjältining

Vi utför tjältining med Wacker Ground Heater, den bästa maskinen för ändamålet marknaden kan erbjuda idag.

Uthyrning maskiner och container

Siljan Schakt har en modern maskinpark med 27 anläggningsmaskiner

VA- och dräneringsarbeten

Vi har komplett kunnighet inom vatten- och avloppsområdet

Vägbyggnad

Vi har lång och bred erfarenhet av vägbyggnad.

Hör av dig för mer info