Rivning och återvinning

rivning.pngSiljan Schakt har stor erfarenhet av rivning och vi kan utföra olika typer av rivningsarbeten med vårt lastväxlarcontainersystem. Vi har hög kompetens inom området och tack vare vår egen återvinningsgård kan vi utföra rivningar på ettt effektivt och miljömedvetet sätt.

På vår återvinningsgård har vi möjlighet att återanvända och återvinna en mängd material, som till exempel emballage, förpackningar, slitdelar, schaktmassor, rivningsvirke, betong, asfalt, ris, hästgödsel och grusmaterial.
 

Ring oss för mer information och beställning!