Uthyrning maskiner och container

byggmaskiner

Maskiner

Siljan Schakt har en modern maskinpark med 27 anläggningsmaskiner av hög standard.

Maskinparken byts kontinuerligt ut för att ge bästa tänkbara service till våra kunder och för att arbetena ska kunna kvalitetssäkras och utföras enligt vår kvalitets- och miljöpolicy.

Vi hyr ut grävmaskiner, hjullastare, dumpers och lastbilar i mellansverige och i Stockholmsområdet.

Container

Siljan Schakt uthyr containrar. Vi kan antingen köra ut och hämta dem efter behov eller gå efter ett uppgjort schema.

Vi tar även hand om innehållet i containern du hyr. På vår återvinningsgård har vi möjlighet att återanvända och återvinna en mängd material, som till exempel emballage, förpackningar, slitdelar, schaktmassor, rivningsvirke, betong, asfalt, ris, hästgödsel och grusmaterial.

Material som inte är återanvändningsbart eller återvinningsbart sorteras och lämnas vidare för destruktion.

kontener

Kontakta oss för mer information!