VA- och dräneringsarbeten

två-arbetare

Siljan Schakt

Vi har komplett kunnighet inom vatten- och avloppsområdet – från planering och projektering till byggledning och idrifttagning. Vi utför VA- och dräneringsarbeten, alltifrån enskilda hus till bostadsområden.
I Siljansnäs utförde vi under vintern 2005/06 VA- och dräneringsarbeten för Siljan Air Park. 
En Air Park är ett bostadsområde speciellt designat för flygentusiaster och i Siljansnäs ska det bli ett fyrtiotal hus med vidhängande hangar. Länk till Siljan Air Park

Kontakta oss för mer information!