Enskilda avlopp

Siljan Schakt

Många hushåll i glesbygder har idag direkt utlopp till recipienten utan rening, vilket innebär en hälsofara för människor i närheten och belastar miljön avsevärt.
Ett direkt utlopp släpper ut ungefär tio gånger så mycket övergödande ämnen som ett anslutet till det kommunala avloppssystemet, och utan rening kan farliga smittoämnen nå dricksvattenbrunnar och badplatser. Av dessa anledningar är direkta utlopp förbjudna under miljöbalken, men tyvärr är det fortfarande många hushåll i glesbygden med ingen eller otillräcklig rening. Med riktig avloppsrening kan vi bland annat förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag, sjöar och hav så pass att till exempel ett dyigt och igenväxt vatten skulle kunna bli rent och badvänligt. Vidare förhindras smittspridning och avföring och urin kan tas till vara på för att användas som handelsgödsel.

glas-vatten

Infiltrationsanläggning

Siljan Schakt har utförlig erfarenhet av infiltrationsanläggning med utbildad personal för ändamålet. Infiltrationer kan fungera på många olika sätt, och vilken lösning som passar bäst skiljer sig från hushåll till hushåll. Kontakta oss för information om vilken som passar dig bäst!

Minireningsverk

Ett minireningsverk bygger på samma teknik som stora kommunala reningsverk, fast i mindre skala.

Minireningsverk är skalbara och renar alla typer av avloppsvatten. Systemet bygger på SBR-tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg.

Kontakta oss för mer information!

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.