Miljöåtagande

Siljan Schakt skall följa gällande miljölagstiftning samt föreskrifter och krav som vårt företag berörs av. Vi skall även ständigt söka förbättringar och förebygga föroreningar.

Kretsloppstänkade

Återanvändning och återvinning av material och material (emballage, förpackningar, oljor, slitdelar, schaktmassor, grusmaterial med mera) skall ske så långt möjligt.

Icke återanvändningsbart eller återvinningsbart material och material (batterier, asbest etcetera) skall sorteras och lämnas vidare för destruktion eller slutförvaring.

Miljöanpassning av maskiner och utrustningar

Siljan Schakts maskiner skall drivas med drivmedel av högsta klass, för närvarande miljöklass 1, samt vara utrustade med oljor av högsta miljökrav.

 

Siljan Schakt har som målsättning att inte ha ett enda slangbrott med medföljande oljeläckage. Detta kan nås genom att maskinföraren dagligen innan uppstart av maskin kontrollerar slangar och kopplingar med mera så att inga läckage förekommer.

Energiåtgång vid framtagande av produkter

Siljan Schakt skall vid produktionsplanering inför varje objekt anpassa maskinparken så att rätt maskin, med rätt förare och rätt kapacitet utför rätt arbete.

Siljan Schakt skall vidare i samråd med beställaren och berörda myndigheter planera objekten så att transportlängder för schaktmassor, överbyggnad och beläggning med mera minimeras.

Produktionsplaneringen skall således ta stor hänsyn till minimering av energiförbrukning.

Kontakta oss för mer information!

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.