Miljöpolicy

Siljan Schakts arbete skall utformas så att den bidrar till en långsiktig och uthållig verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning.

“Siljan Schakt skall alltid erbjuda kunden det mest miljövänliga alternativet baserat på gällande miljölagstiftning samt kundens krav på funktion, kvalitet och pris.”

Siljan Schakt skall följa gällande miljölagstiftning samt de föreskrifter och krav som vårt företag berörs av. Vi skall eftersträva en ständig förbättring av metoder och maskinval.

Utsläpp och förorening ska i första hand förebyggas, om olyckan ändå inträffar ska det alltid finnas en beredskap för ett miljömässigt bra omhändertagande.

Återanvändning och återvinning av material och material (emballage, förpackningar, oljor, slitdelar, schaktmassor, grusmaterial med mera) skall ske så långt möjligt.

Icke återanvändningsbart eller återvinningsbart material skall alltid sorteras och lämnas vidare för hantering enligt gällande föreskrifter.

Kontakta oss för mer information!

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.