Referenser

Siljan Schakt har närmare 80 anställda och bland dem finns förare, anläggningsarbetare, mättekniker och arbetsledare. Våra anställda har lång erfarenhet av markarbeten, specialkunskaper när det gäller biotoparbeten i vattendrag och har dessutom utbildning bland annat inom ArbetePåVäg, Trafiksäkerhet, Miljö och HjälpPåVäg.

Siljan Schakt har en modern maskinpark med 35 anläggningsmaskiner av hög standard. Maskinparken byts kontinuerligt ut för att de arbeten som görs ska kunna kvalitetssäkras och utföras enligt vår kvalitets- och miljöpolicy.

Siljan Schakt har upprättat en kvalitetsplan som mall för ett verksamhetsanpassat kvalitetssystem med SS-EN ISO 9001 som grund. Denna mall anpassas sedan tillsammans med beställaren till en slutgiltig kvalitetsplan för objektet.

Siljan Schakt har upprättat ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Vi har också upprättat en miljöpolicy innefattande ett åtagande att följa befintlig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som vårt företag berörs av. Vår miljöpolicy innefattar även ett åtagande om en ständig förbättring och förebyggande av förorening. Miljöpolicyn är dokumenterad och kommunicerad till samtliga anställda. Den ska också kommuniceras till våra underentreprenörer.

Kontakta oss för mer information!

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.