Referensobjekt

Referensobjekten för Siljan Schakt är många och bland de större objekten kan nämnas vindkraftsprojekten åt Dala Vind där vi byggt deras senaste två vindparker i Tavelberget, Linghed och Högtjärnsklack i Garpenberg. Nämnas bör också Grönklittsgruppens utbyggnad av Björnparken i Grönklitt där vi utfört markarbeten för de anläggningar som bebos av Isbjörn, Sibirisk tiger, Snöleopard, Varg och nu i år Kodiakbjörn. I hägnen för Isbjörn och Kodiakbjörnarna ingår även dammar för att möjliggöra bad och fiske för hägnens invånare. I Grönklitt har vi också byggt ut vägar och V/A, gjort markarbetena till den nya Toppstugan, den nya skidshopen. Vi har byggt en stor damm till snökanonanläggningen och vi har byggt ett antal nya nedfarter, liftar och t o m en skidbro. Vi har även i Grönklitt byggt mark åt Grönklittsbostäder som totalt har byggt ca 400 bäddar på skidanläggningen. Vi har också utfört markarbeten på Björntoppen där en norsk exploatör hittills har byggt ett tjugotal hus. 

Vägbyggen

Stadigt återkommande kunder är StoraEnso där vi i samarbete byggt vägar sedan 1988. Detsamma gäller för Korsnäs i Orsa där vi byggt nästan samtliga vägar sedan 1985. Ytterligare en av våra återkommande kunder är Orsa Besparingsskog som vi årligen bygger ett antal vägar åt. Under 2001 med Vägverket som beställare, rustades väg 1045 i Limedsforsen till en kostnad av 3 miljoner. Under 2004 med Vägverket som beställare utfördes väg 1005 Gäsheden-Untorp till en kostnad av cirka 2 miljoner kronor. Ett senare och mer aktuellt projekt är den nu pågående arbetet i Hansjö där vi tillsammans med Skanska bygger om väg 1003. Vår del med grusleveranser, maskiner, transport, anläggare uppgår till ca 15 miljoner. Bland våra kunder på vägsidan förutom ovan nämnda finns bl.a Trafikverket, Hamra Besparingsskog, Sveaskog, olika omarronderingsföretag, Mellanskog, Weda , Peab mfl.

Biotopvård

Vi har även ett arbetslag specialiserat på biotopvårdsarbeten i vattendrag där vi under de senaste åren utvecklat ett fint samarbete med kommuner, länsstyrelsen och olika fiskevårdsområden och utfört en mängd objekt.

Biotopvården är väldigt viktigt för att fisken ska trivas och fortplantas i våra vatten. Exempel på projekt är biotoprestaurering, biotopoptimering och biologiskt återställning i Unnån (Orsa) etapp I-IV och Svartån, vägtrummor i Vasslarängsbäcken (Mora), Rädån (Orsa) och Enån (Orsa) samt översvämningsskydd i Rotälven (Älvdalen) och Unnån.

Kraftverk

Siljan Schakt har även under lång tid deltagit vid och utfört byggnationer och reparationer av kraftverk. Siljan Schakt har som underentreprenör åt WP-System byggt kraftstationer i Övertänger, vid Kvien och vid Björnåsen i Uvån, men även som underentreprenör åt Skanska vid återuppbyggnaden av den raserade dammen i Noppikoski (1985). Siljan Schakt har också under en lång rad av år utfört arbeten åt Korsnäs Kraft, Birka och Fortum.

Förutom ovan nämnda arbeten har vi utfört ett stort antal rivningar, gatu- och VA-arbeten, schaktning, dammreparationer, ridbanor med mera.

Grundarbeten

Siljan Schakt har givetvis också utfört ett stort antal grundarbeten utfört olika typer av grundarbeten inför byggnationer.

Referenspersoner

Referenspersoner är bl. a Håkan Andersson och Lars Nyström Nodava och Orsa kommun, Bo Eriksson StoraEnso, Rune Dehlén Hamra Besparingsskog, Mats Karlsson, Korsnäs, Anders Bruks, Vattenbruks, Erik Aretorn, Dala Vind och Torbjörn Sterner, Inlandsbanan.

Så här säger Torbjörn Wallin, vd för Grönklittsgruppen, om samarbetet med Siljan Schakt:

“Grönklittsgruppen AB har samarbetat med Jan Arnesson i en rad projekt. Vi har noterat snabb hantering av offertförfrågningar, gott bemötande och ett stort engagemang. Dessutom har vi noterat god exakthet i de kalkyler som gjorts gentemot den slutgiltiga fakturan. Jan Arnesson visar också upp ett stort engagemang för turismutvecklingen i Orsa vilket jag särskilt värdesätter.”

Länk till Orsa Grönklitt>

Kontakta oss för mer information!

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.