Omlöp i Enån, Rättvik

Äldre dammar är inte byggda med tillbörlig hänsyn till belastningen de innebär för miljön i de påverkade vattendragen. Vandringen av fisk och bottenfauna hindras och lekvandrande fiskarter som till exempel öring och harr berövas möjligheten för fortplantning. Även andra fiskar som gädda och abborre skadas, då de blir avskurna från alternativa näringsområden.

"Ett omlöp tillåter vattenfaunan att ta sig runt dammen"

En modern lösning på detta problem är att bygga ett så kallat omlöp, vilken tillåter vattenfaunan att ta sig runt dammen. Siljan Schakt byggde ett sådant under 2008 i Enån i Rättvik, på uppdrag av Rättviks kommun. Tack vare personal som är specialutbildad för arbete i vattendrag blev resultatet väldigt vackert och naturligt.


Att bygga en fiskväg

Omlöp före Omlöp grund

Först är det nödvändigt att möjliggöra transport för maskiner och manskap mellan båda sidorna av ån. Detta gör vi helt enkelt genom att bygga en provisorisk väg rakt över, med en vägtrumma i grunden för att tillåta vattnet att passera.

Trots höjdskillnaden mellan vattnen på vardera sida av dammen måste omlöpet ha en medellutning på enbart 1,2% för att fisken ska orka simma uppströms. Detta uppnås genom att gräva en grund med grävmaskin och sedan fylla med material som hålls på plats med en fiberduk. Utan fiberduken skulle lager av material blanda sig med varandra eller forslas iväg av vattnet, med ett förstört omlöp till följd.

Vid omlöpets kanter bygger vi trästaket med syftet att täta och hålla kvar kantmaterialet så att vattnet håller sig inom omlöpet. Dessa så kallade spånter täcker vi sedan över med sten och grus, och en slitstark vall med naturligt utseende har skapats.

"Jag tänker som en fisk" – Anders Bruks, fiskbiolog

För att fisken ska trivas i omlöpet kallas fiskbiologen Anders Bruks in för att dirigera en naturlig spridning på de större stenarna. Han bestämmer varje stens placering individuellt. På frågan hur han vet exakt var stenen ska ligga, svarar Anders Bruks att han "tänker som en fisk".

Påfart från dammen

Placering av sten Skibord Bro

Där vattnet ska rinna från dammen till omlöpet är det lämpligt att använda ett så kallat skibord, vilket är ett slags extra tålig "påfart" för vattnet gjuten i betong. Detta behövs då ett starkt vattenflöde just på detta ställe innebär extra påfrestningar. Här gjuter vi runt stenarna som vi har placerat enligt Anders Bruks anvisningar, så att vattnet inte spolar iväg dem.

Skibordet korsar en gångväg, så när det står klart bygger vi en bro över. Vi snickrar den själva i trä och bär den på plats med grävmaskin. Det utgör det sista steget innan det är dags att att släppa fram vatten.

Färdigt

Under arbetets gång har dammen nedströms släppt förbi vattnet, så när sättarna höjs ökar vattennivån till det normala, och vatten börjar rinna i omlöpet. Allt går som det ska, och

Roland Thörnqvist från Rättvik-Boda fiskevårdsområdesförening berättar att de har sett en ökning i fiskbeståndet sedan omlöpets färdigställande. Han var byggherre på projektet och är mycket nöjd med resultatet. "Det har fungerat jättebra", säger han. "Vi hade jättebra kontakt hela tiden".

"Fiskvägen är kanon!", säger Anders Bruks. "Man kan se den som en startexempel för övriga till Siljan tillrinnande och idag överbyggda vattendrag". Stem, id, aborre, mört och gädda med flera kan dra nytta av den direkt, men han understryker att öringen behöver riktade åtgärder för att återkomma som vandrande art inom rimlig tid i området, och att det finns ett stort behov av fler omlöp i vattendrag omkring Siljan.

"Jag tänker som en fisk"
"Jag tänker som en fisk"