Bild_11.jpg

Kvalitetspolicy

Siljan Schakt ska förvalta kundernas förtroende genom att utföra entreprenader och leverera tjänster enligt fastställda och överenskomna krav. Företagets utförda arbeten ska kännetecknas inbyggd kvalité och ge betraktare ett intryck av välgjordhet.

Förtroende ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Alla som arbetar på Siljan Schakt ska:

  • Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagar och regler som berör vår verksamhet

  • Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt.

  • Kreativt medverka till att anpassa tekniska lösningar & metoder.

  • Ge ett gott intryck och inge förtroende

  • Utföra arbetet med engagemang, kompetens och god planering.

  • Leverera den dokumentation som avtalats.

  • Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av våra rutiner.

  • Ta ansvar för kvaliteten i det egna arbetet och konstruktivt bidra till kvaliteten i det gemensamma arbetet.