KontaktVäxel

0250-420 35


Tomas Blomberg
Arbetschef anläggning, 0250-55 33 95

Efraim Sandén

arbetschef Maskin & Transport, 0250-55 33 94


Kalle Orsén

täktansvarig, 0250-55 33 92Emma Hedman

transportledare, 0250-55 33 82 

Daniel Fornstedt

arbetsledare, 0250-55 33 85

Fredrik Överbring

uthyrning Uppland, 0250-55 33 97


Martin Arnesson

ekonomi och IT, 0250-55 33 81


  För att skicka e-post till någon av ovanstående personer, skriv fornamn.efternamn@siljanschakt.seDaniel Fornstedt