KontaktVäxel

0250-420 35


Kalle Orsén

täktansvarig, 0250-55 33 92


Patrik Hansson

platschef, 0250-55 33 86

Jan Pettersson

platschef, 0250-55 33 87

Efraim Sandén

platschef, 0250-55 33 94
Emma Hedman

transportledare, 0250-55 33 82 

Daniel Fornstedt

arbetsledare, 0250-55 33 85

Roland Thoms

arbetsledare, 0250-55 33 91


Fredrik Överbring

uthyrning Uppland, 0250-55 33 97


Dan Berghäll

controller, 0250-55 33 83

Martin Arnesson

ekonomi/IT, 0250-55 33 81


  För att skicka e-post till någon av ovanstående personer, skriv fornamn.efternamn@siljanschakt.se