Avslutade projekt

Här kan du läsa om utvalda arbeten med allmänintresse som Siljan Schakt har utfört.
Klicka på önskat arbete i listan nedan för att läsa om det.