Bild_1.jpg

Tjänster

Siljan Schakt har en bred kompetensprofil. Vi utför vägbyggnationer såsom allmänna vägar, skogsbilvägar, traktorvägar och skoterleder, samt rustning av dessa.

Siljan Schakt är specialiserade på biotopvårdsarbeten i vattendrag där vi under de senaste åren utvecklat ett fruktbart samarbete med kommuner, länsstyrelser och olika fiskevårdsområden.

Vidare arbetar vi med byggnationer och reparationer av kraftverk och utför även mätningar, rivningar, gatu- och VA-arbeten, schaktning, dammreparationer, grundarbeten, sprängningsarbeten, kranarbeten, återvinning samt uthyrning av maskiner och containrar.