Grus, matjord och transport

Grustag.jpg  

Siljan Schakt har ett eget grustag norr om Orsa där vi krossar själva till bästa kvalitet.

Vi hjälper dig att ta fram produkter och lösningar som motsvarar dina krav, privatperson eller företag.

I vårt lager har vi bland annat osorterat grus, harpat grus, förstärkningsgrus, bärlager, slitlager, stenmjöl, makadam, lekgrus, sandstensmjöl, stenflis, ytlager till ridhusbanor och tätmaterial.

sorteraren.jpg
Norr om Orsa har vi ett eget grustag där vi krossar själva.

I grustaget finns två olika sorterare – en grusharpa och ett sorteringsverk. Grusharpan skiljer (harpar) bort sten med större storlek än gallret.

Sorteringsverket är till för noggrannare och finare sortering, exempelvis sandningssand, ytlager till ridbanor, matjord och singel. Vi har även anläggningsjord av bästa kvalitet. Vi arrangerar också transporten!

Ring eller e-posta oss för prisuppgift och mer information!

Ring oss för mer information och beställning!