Mätning

matning1.jpg

Med hjälp av totalstation1 och/eller GPS2 kan vi göra utförliga och exakta mätningar för alla på marknaden förekommande mätuppdrag som till exempel utsättning och inmätning av hus, väg, VA, järnväg och mark samt inmätning och beräkning av terrängmodeller.

En terrängmodell är en inmätt digital modell av marken som används till att ta fram höjdkurvor och för att beräkna volymer och ytor. Det är också ett vanligt förekommande projekteringsunderlag.Vi kan göra utförliga och exakta mätningar för alla på marknaden förekommande mätuppdrag.

1 En totalstation är en modern teodolit som mäter vinklar och längder med mycket hög precision. Den är mycket använd inom mätningar som kräver hög precision och är vanlig på hus- och industrijobb samt brobyggen.

2 En GPS/Glonass-station är mätutrustning som i vårt fall använder amerikanska och ryska satelliter för att bestämma sin position. De används mycket inom anläggning då den kan täcka in stora ytor.

matning2.jpg

Möjlighet till inmätning och uppritning av kartor finns, till exempel inmätning av VA-ledning, elinmätningar, leder, rågångar med mera. Vi har även tillgång till maskinstyrning via GPS, det vill säga att ersätta utsättningen med en datormodell av den färdiga ytan och gräva efter den med hjälp av en GPS-mottagare på maskinen.

Maskinisten får då information om var skopan är i sida och höjd i förhållande till den färdiga ytan och resultatet blir väldigt bra.

Vi utför även diverse projekteringar och projekteringsunderlag.