Sprängningsarbeten

vagbyggnadtioner.jpg
Under sommaren 2006 utfördes en rad spräng- ningsarbeten i Orsa Grönklitt för vatten- och avloppsledningar, vägar, diken och grunder.

Vi utför sprängningsarbeten med hydraulisk borrvagn för bästa resultat.

Borriggen är lättflyttad på en liten lastbil och når våra kunders arbeten på bara några timmar.

De vanligaste förekommande arbeten är sprängning av sten och berg i samband med vägbyggnationer.