Uthyrning maskiner och container

gravmaskin.jpg

Maskiner

Siljan Schakt har en modern maskinpark med 27 anläggningsmaskiner av hög standard.

Maskinparken byts kontinuerligt ut för att ge bästa tänkbara service till våra kunder och för att arbetena ska kunna kvalitetssäkras och utföras enligt vår kvalitets- och miljöpolicy.

Vi hyr ut grävmaskiner, hjullastare, dumpers och lastbilar i mellansverige och i Stockholmsområdet.


Grävmaskin i Orsa Grönklitt

container.jpg

Container

Siljan Schakt uthyr containrar. Vi kan antingen köra ut och hämta dem efter behov eller gå efter ett uppgjort schema.

Vi tar även hand om innehållet i containern du hyr. På vår återvinningsgård har vi möjlighet att återanvända och återvinna en mängd material, som till exempel emballage, förpackningar, slitdelar, schaktmassor, rivningsvirke, betong, asfalt, ris, hästgödsel och grusmaterial.

Material som inte är återanvändningsbart eller återvinningsbart sorteras och lämnas vidare för destruktion.


För mer information och beställning, kontakta Ove Arnesson på 070-645 00 78. Är du i Stockholmsområdet ringer du Fredrik Överbring på 070-280 02 09.