Seveso - Information till allmänheten

Verksamheten vid bergtäkt Bjusberget omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finn två kravnivåer, beroende av vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Bergtäkt Bjusberget omfattas av den lägre kravnivån.

Kontakta oss för mer information!

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.